Wordpress

[WP] Code sản phẩm đã xem sử dụng cookie

Nay mình chia sẽ code sản phẩm đã xem sử dụng cookie của trình duyệt,...

[WP] Plugin Uxbuilder Extentions

Plugin hiện đang phát triển. Các tính năng hiện có: 1. Thêm post cho các...

[WP] Code thêm danh mục trong product

WooCommerce là một plugin miễn phí dành cho WordPress, giúp biến website của bạn trở...

[WP] Code thêm attribute cho product

Attribute Product là một tính năng quan trọng trong Woocommerce, hỗ trợ cho các cửa...

[WC] Update 7.6.1 Điểm chuẩn hiệu suất cho WooCommerce HPOS

Kể từ năm ngoái, WooCommerce đã làm việc để xây dựng và triển khai HPOS...

[DB] Thêm và cập nhập giá trị cho custom table trong wordpress

Việc truy cập đến database wordpress đã hỗ trợ hầu như tối đa, đặc biệt...