Category Archives: Plugins

[WP] Plugin Uxbuilder Extentions

Plugin hiện đang phát triển. Các tính năng hiện có: 1. Thêm post cho các Custom Postype. Tại phần này bạn có thể chọn hiển thị các custom postype giao diện hiển thị post vẫn mặc định. 2. Loadmore ajax Khi bật tính năng này, sẽ có thêm nút load more ở ngoài frontend, khi […]