[ley_slider] [ley_banner height=”600px” bg=”3861″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)” bg_pos=”58% 63%”] [/ley_banner] [ley_banner height=”600px” bg=”8102″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bg_pos=”72% 6%”] [/ley_banner] [ley_banner height=”600px” bg=”8654″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bg_pos=”57% 49%” video_mp4=”http://41hmj38vkl98fqzebjp1112g.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/7202.mp4″] [/ley_banner] [ley_banner height=”600px” bg=”8651″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” bg_pos=”67% 70%”] [/ley_banner] [/ley_slider]
[ley_banner height=”160px” bg=”3834″ bg_pos=”55% 11%” hover=”zoom-fade” link=”blog”] [/ley_banner]
[ley_banner height=”160px” bg=”3862″ hover=”zoom-fade” link=”http://localhost:8888/test/blog/”] [/ley_banner]
[ley_banner height=”160px” bg=”3833″ bg_pos=”71% 0%” hover=”zoom-fade” link=”about-us”] [/ley_banner]

weekly featured products

[ley_products products=”14″ show=”featured”]

Best Selling Products

[ley_products orderby=”sales”]

Browse our categories

[ley_product_categories number=”20″]
[ley_slider timer=”2000″] [ley_banner height=”300px” bg=”8011″ parallax=”1″] [/ley_banner] [ley_banner height=”300px” bg=”8011″ parallax=”1″] [/ley_banner] [ley_banner height=”300px” bg=”8011″ parallax=”1″] [/ley_banner] [/ley_slider]

Latest News

[WP] Code sản phẩm đã xem sử dụng cookie

Nay mình chia sẽ code sản phẩm đã xem sử dụng cookie của trình duyệt,...

[WP] Plugin Uxbuilder Extentions

Plugin hiện đang phát triển. Các tính năng hiện có: 1. Thêm post cho các...

[WP] Code thêm danh mục trong product

WooCommerce là một plugin miễn phí dành cho WordPress, giúp biến website của bạn trở...

[WP] Code thêm attribute cho product

Attribute Product là một tính năng quan trọng trong Woocommerce, hỗ trợ cho các cửa...