Plugin đặt xe

Plugin đặt xe. Giúp khách hàng biết được chi phí, số km của 1 lộ trình cố định.

+ Plugin sử dụng địa chỉ, thời gian, km của Google Map, để đưa ra kết quả nhanh chóng, chính xác.

+ Không cần kích hoạt bằng google map api.

+ Nhận thông báo qua email.

+ Tính cước cho từng loại xe.

+ Hiển thị hành trình trên bản đồ.

+ Hiển thị các loại xe đang có của chủ.