Plugin hiển thị giá sản phẩm theo từng mã code

Plugin cho phép chúng ta tạo ra nhiều mã code, mỗi mã code sẽ hiển thị 1 loại giá khác nhau. Phù hợp với những a/e làm website cho các đại lý bán hàng riêng lẽ.

Để vào xem được sản phẩm thì người dùng bắt buộc phải nhập mã code mà quản trị đưa, trong mỗi mã code sẽ tạo ra những giá khác nhau.

Liên hệ đặt plugin: 0981791448