[Plugin] Trả lời comment riêng tư qua mail.

Chúng ta phiền phức khi phải phản hồi từng comment, rồi lặp đi làm lại nội dung nhiều lần.
Plugin cho phép bạn phản hồi comment của 1 khách hàng thông qua email và sử dụng nội dung được soạn sẵn.

1. Giao diện dễ sử dụng

2. Bạn có thể tạo nội dung cho template mail bằng HTML

3. Trả lời nội dung 1 cách nhanh chóng.