Tag Archives: Cron job

[WP] Cron Job

Cron Job WordPress cũng có thể hiểu như việc lập kế hoạch một bài đăng, auto crawl data theo lịch trình. Hôm nay chúng sẽ làm 1 ví dụ đơn giản cho việc update 1 bài viết bất kỳ để nó luôn luôn là mới nhất. // Thêm những dòng bên dưới vào file functions.php […]