Tag Archives: Form

[JS] Tạo Form column theo số lượng

Tạo Form column theo số lượng:  Việc tạo form nhập theo số lượng sẽ giúp chúng ta có 1 giao diện ưa nhìn và không bị dư thừa trong dữ liệu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người vd về form cho người book du lịch. 1. Tạo Form HTML <div class=”col-inner”> <div class=”title-form”> […]