KeyWord: Primary Key

[WP-DB] Tạo table có khóa ngoại khi active plugin

Việc tạo table cũng được sử dụng rất thường xuyên nếu bạn là một người...