Tag Archives: Wordpress Mail

[WP] Gửi mail xác nhận cho khách hàng.

Để khách hàng có thể nắm bắt được trạng thái của mail của mình đã gửi đến admin hay chưa.Thì chúng ta nên gửi lại cho khách hàng 1 mail xác nhận sau khi họ submit form. Cách làm: B1: Vào file funtions.php của theme đang sử dụng chúng ta thêm đoạn code sau. function […]