Tag Archives: Wordpress

[WP] Plugin Uxbuilder Extentions

Plugin hiện đang phát triển. Các tính năng hiện có: 1. Thêm post cho các Custom Postype. Tại phần này bạn có thể chọn hiển thị các custom postype giao diện hiển thị post vẫn mặc định. 2. Loadmore ajax Khi bật tính năng này, sẽ có thêm nút load more ở ngoài frontend, khi […]

[WP] Code thêm danh mục trong product

WooCommerce là một plugin miễn phí dành cho WordPress, giúp biến website của bạn trở thành một cửa hàng thương mại điện tử chuyên nghiệp. Với WooCommerce, bạn có thể tạo ra các danh mục sản phẩm đa dạng để hiển thị sản phẩm của bạn một cách dễ dàng và thuận tiện. Các danh […]

[WP] Code thêm attribute cho product

Attribute Product là một tính năng quan trọng trong Woocommerce, hỗ trợ cho các cửa hàng trực tuyến hiển thị các sản phẩm của mình một cách rõ ràng và chi tiết hơn. Với tính năng này, bạn có thể thêm các thuộc tính cho sản phẩm của mình, chẳng hạn như màu sắc, kích […]

[DB] Thêm và cập nhập giá trị cho custom table trong wordpress

Việc truy cập đến database wordpress đã hỗ trợ hầu như tối đa, đặc biệt là đối với các table mặc định nó còn có sẵn các hàm để thực hiện các thao tác đó, vậy đối với những table mà chúng ta mới tạo thêm thì sao ? WordPress cũng đã tạo ra sẵn […]

[WP] Hướng dẫn tạo page template bằng code từ plugin

Tạo template trong wordpress khá đơn giản, nếu bạn nắm giữ được source theme của web cần làm, còn nếu như bạn muốn viết 1 plugin mà cần tạo 1 page template mới thì sao. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn việc tạo template từ plugin. 1. Tạo 1 file mới trong plugin […]

[WP-DB] Tạo thêm column cho table đã có sẵn

Hôm nay mình sẽ tạo thêm 1 column mới cho 1 table đã có sẵn. Trong wordpress có hàm maybe_add_column()  được dùng để kiểm tra column đó tồn tại chưa và thêm nó vào, chúng ta có thể sử dụng hàm này để thực hiện nhanh việc tạo mới 1 column cho table. VD: Tạo […]