KeyWord: wpdb

[WP] Code thêm danh mục trong product

WooCommerce là một plugin miễn phí dành cho WordPress, giúp biến website của bạn trở...

[DB] Thêm và cập nhập giá trị cho custom table trong wordpress

Việc truy cập đến database wordpress đã hỗ trợ hầu như tối đa, đặc biệt...

[WP-DB] Tạo thêm column cho table đã có sẵn

Hôm nay mình sẽ tạo thêm 1 column mới cho 1 table đã có sẵn....