Tạo nút rút gọn, hiển thị thông tin popup ở trang single product

Hôm nay mình sẽ chia sẽ các bạn cách làm thu gọn nội dung ở trang single product và sau khi xem thêm sẽ hiển thị popup, nhằm tạo cho người dùng tập trung hơn vào việc đọc nội dung.

Copy đoạn code bên dưới bỏ vào file functions.php của theme đang dùng.

// Tạo nút rút gọn, show popup singleproduct
function click_show(){
 ?>
<div class="closed-popup-info-single">
  <span>Đóng</span>
</div>
  <style>
    .closed-popup-info-single:before{
      transform: rotate(45deg);
    }
    .closed-popup-info-single:after{
      transform: rotate(-45deg);
    }
    .closed-popup-info-single:before, .closed-popup-info-single:after{
      background-color: #333;
      content: "";
      left: 13px;
      height: 14px;
      position: absolute;
      top: 10px;
      width: 1px;
    }
    .closed-popup-info-single{
      position: absolute;
      top: 0;
      right: 0;
      background-color: #fff;
      border: 1px solid #e0e0e0;
      border-radius: 4px;
      color: #333;
      cursor: pointer;
      float: right;
      line-height: 21px;
      padding: 7px;
      text-align: right;
      width: 67px;
    }
    .single-product div.woocommerce-tabs {
      overflow: hidden;
      position: relative;
      height:100%;
    }
    .single-product .tab-panels div.woocommerce-tabs .panel:not(.active) {
      height: 0 !important;
    }
    .nmn_readmore_flatsome, .nmn_readmore_flatsome_img {
      text-align: center;
      cursor: pointer;
      position: absolute;
      z-index: 10;
      bottom: 0;
      width: 100%;
      background: #fff;
    }
    .nmn_readmore_flatsome:before, .nmn_readmore_flatsome_img:before {
      height: 55px;
      margin-top: -45px;
      content: "";
      background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%);
      background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
      background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
      filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff00', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 );
      display: block;
    }
    .nmn_readmore_flatsome a, .nmn_readmore_flatsome_img a {
      border: 1px solid #007e4b;
      border-radius: 5px;
      color: #007e4b;
      display: block;
      margin: 0 auto;
      max-width: 340px;
      padding: 10px 5px;
      text-align: center;
    }
    .nmn_readmore_flatsome a:after, .nmn_readmore_flatsome_img a:after {
      content: '';
      width: 0;
      right: 0;
      border-top: 6px solid #318A00;
      border-left: 6px solid transparent;
      border-right: 6px solid transparent;
      display: inline-block;
      vertical-align: middle;
      margin: -2px 0 0 5px;
    }
    .popup-info{
      position:fixed;
      width:100%;
      left:0;
      height:100%;
      background-color:#000000;
      top:0;
      z-index:999999;
    }
    
    .popup-info .full-intro {
      max-width: 760px;
  		margin: 0 auto;
      height:100%;
    }
    .full-intro .nav>li.active>a, 	.full-intro .nav>li a:hover{
      color:yellow !important;
    }
    .full-intro .nav>li.active>a:before, .full-intro .nav>li:hover a:before, .social-icons{
      display:none;
    }
    .full-intro .woocommerce-tabs .tab-panels{
      overflow: scroll !important;
      background-color: #fff;
      padding: 5%;
      display: block;
      height: 100%;
    }
    .closed-popup-info-single{
      display:none;
    }
    .popup-info .closed-popup-info-single{
      display:block !important;
    }
    .full-intro .product-tabs a{
      color: #fff;
      cursor: pointer;
      font-size: 16px;
      line-height: 19px;
      margin: 0 6px;
      padding: 10px 12px;
      font-weight:400;
    }
    @media only screen and (max-width: 48em) {
       .product-tabs {
        display: flex;
        flex-direction: row;
      }
      .product-tabs li a{
        padding: 5px;
        color:#000000;
        font-size:16px;
        font-weight:600;
      }
      .product-tabs li{
        width: max-content;
      }
      .popup-info .closed-popup-info-single >span{
        display:none;
      }
      .closed-popup-info-single{
        height: 30px;
  				width: 30px;
      }
      .closed-popup-info-single:before, .closed-popup-info-single:after {
        top: 8px;
      }
    }
  </style>
  <script>
    (function($){
      $(document).ready(function(){
      
         $(window).on('load', function(){
          if($('.single-product div#tab-description').length > 0){
            var wrap = $('.single-product div.woocommerce-tabs');
            var current_height = wrap.height();
            var your_height = 500;
            if(current_height > your_height){
              wrap.css('height', your_height+'px');
              wrap.append(function(){
                return '<div class="nmn_readmore_flatsome"><a title="Xem thêm thông tin" href="javascript:void(0);">Xem thêm thông tin</a></div>';
              });
              $('body').on('click','.nmn_readmore_flatsome', function(){
                $('.product-main .row .product-info ').wrap('<div class="popup-info"></div>');
                wrap.removeAttr('style');
                $('body .nmn_readmore_flatsome').remove();
                $(".product-info ").addClass("full-intro")
              });
            }
          }
           $('body').on('click','.closed-popup-info-single', function(){
             $('.product-main .row .product-info ').unwrap('.popup-info');
             wrap.css('height', your_height+'px');
             wrap.append(function(){
              return '<div class="nmn_readmore_flatsome"><a title="Xem thêm thông tin" href="javascript:void(0);">Xem thêm thông tin</a></div>';
                });
            $(".product-info ").removeClass("full-intro")
           });
           
          
        });
      })
    })(jQuery)
  </script>
  <?php
}

add_action( 'woocommerce_product_after_tabs', 'click_show', 1 );