Liên hệ

[WP] Plugin Uxbuilder Extentions

Plugin hiện đang phát triển.

Các tính năng hiện có:

1. Thêm post cho các Custom Postype.

Tại phần này bạn có thể chọn hiển thị các custom postype giao diện hiển thị post vẫn mặc định.

2. Loadmore ajax

Khi bật tính năng này, sẽ có thêm nút load more ở ngoài frontend, khi bạn click vào sẽ tải thêm số lượng bài viết theo cài đặt.

3. Danh sách icon sử dụng fontawesome

4. Slide image


Disclaimer: Bài viết của chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, kiến thức và bài viết này.

Follow us:
  • Facebook:
  • Website:

Bài viết được đọc nhiều